เทียบให้เห็นกันจะๆ #ลอนกระจก ระหว่างก่อนม้วนและหลังม้วนผมด้วย Curl Pro 26ลอนกระทบแสง เงาสวยจึ้งมาก แกนไทเทเนียมม้วนลื่นไหล พร้อมเท...

Continue reading